Home Even voorstellen Alle voordelen  Garantie Vlok-voorwaarden Referenties Contact
Copyright © 2018 Aad Solleveld.         All Rights Reserved.

Garantie

Klusbedrijf Selhorst werkt volgens de voorwaarden van de VLOK. Dit is dé brancheorganisatie voor kleinschalige klussenbedrijven, die veel waarde hechten aan kwaliteit en aan persoonlijke service.


Uitvoeringsvoorwaarden

iDe VLOK heeft in samenwerking met de Consumentenbond en "Vereniging eigen Huis" de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden opgesteld. De voorwaarden zijn voor u van belang, omdat daarin geregeld is wat uw rechten zijn. De VLOK zorgt er voor dat de opdrachten duidelijk zijn en en dat opdrachten daadwerkelijk worden nagekomen; de VLOK staat hier tevens garant voor.

In de VLOK-uitvoeringsvoorwaarden 2016 wordt een duidelijke garantie geboden op de verrichte werkzaamheden. Mocht er eventueel een geschil ontstaan over de werkzaamheden, kunt u vanwege ons lidmaatschap van de VLOK - dit geschil voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Klussen- en Vloerenbedrijven te Den Haag. Dus geen dure en landurige procedure voor de rechter om ervoor te zorgen dat het geschil wordt opgelost, maar een geschillencommisssie die hierover een bindende uitspraak doet.